Haenen Mentorschap Wageningen

Alles over mentorschap

Wat houdt mentorschap in?

Een mentor behartigt de persoonlijke belangen van een meerderjarige, die dit zelf niet (meer) voldoende kan.

De mentor maakt (zoveel mogelijk) met de cliënt keuzes op het vlak van begeleiding, behandeling, verzorging en verpleging, alsook over woonplek, werk of dagbesteding. 
Beheer van financiën hoort er niet bij.

Er wordt onderscheid gemaakt tussen een familie- of vrijwillige mentor en een professioneel mentor.


Professioneel mentorschap

Professioneel mentorschap is door de overheid geregeld in vaste afspraken en procedures. 
Er worden eisen gesteld aan opleiding, werkwijze en bijscholing.

De mentor brengt jaarlijks verslag uit aan de kantonrechter.


De meest gestelde vragen over professioneel mentorschap

Wat doe ik als mentor?

Als mentor kan ik mijn professionele ervaring en kennis van de zorgwereld inzetten en werk ik samen met een netwerk van collega’s om kwaliteit en continuïteit te waarborgen:

  • Heb regelmatig contact met mijn cliënt, denk mee, adviseer en neem (zo mogelijk) samen beslissingen;
  • Onderhoud actief contact met betrokken zorginstanties en zorgverleners en neem namens mijn cliënt deel aan overleg over zorg en behandeling;
  • Houd in de gaten of gemaakte zorgafspraken worden nagekomen.

Het uitgangspunt is altijd de wens en behoefte van de cliënt.

Voor wie?

Mentorschap is er voor mensen die niet meer goed voor zichzelf kunnen zorgen of opkomen.

Het gaat veelal om mensen met een verstandelijke beperking, niet aangeboren hersenletsel, geheugenproblemen of psychiatrische aandoeningen.

Hoe gaat het in zijn werk?

De kantonrechter benoemt een mentor om zorg te dragen voor de persoonlijke belangen.

Hiertoe moet een aanvraag mentorschap worden ingediend bij het kantongerecht.

De betrokkene of naaste familie kan dit zelf aanvragen. De beoogd mentor kan erbij helpen.

Een aanvraag kan ook worden gedaan door een bewindvoerder of zorginstelling.

Eerst maken de betrokkene en de mentor kennis met elkaar. Wanneer beiden het mentorschap willen aangaan, worden de aanvraagformulieren ingevuld en voorgelegd aan de rechter, die daarop een besluit neemt.

Hoe lang duurt mentorschap?

Het mentorschap duurt in principe voort zolang de cliënt niet in staat is om zijn/haar persoonlijke belangen te behartigen.

De rechter kan een mentor voor een bepaalde tijd aanstellen, met een mogelijkheid tot verlenging, of voor onbepaalde tijd

Wat kost mentorschap?

De tarieven worden jaarlijks door de rechtbank vastgesteld.

De tarieven worden jaarlijks door de rechtbank vastgesteld.
Voor 2023 zijn de tarieven incl. 21% BTW:  

Eenpersoons mentorschap
– Standaard per maand: € 125,54
– Opstartkosten eenmalig: € 709,06

Tweepersoons mentorschap
– Standaard per maand: € 225,97
– Opstartkosten eenmalig: € 1.275,34

Extra werkzaamheden
– Uurloon:  € 88,33
– PGB-beheer: € 664,29
– Verhuizing: € 442,86

In geval van een minimum inkomen (max. 110% van de bijstandsnorm), kan bij de eigen gemeente bijzondere bijstand worden aangevraagd voor vergoeding van de kosten.