Haenen Mentorschap Wageningen

Welkom

Wat is mentorschap?

Mentorschap helpt mensen die niet (meer) goed voor zichzelf kunnen zorgen of opkomen. 
Een mentor behartigt de persoonlijke belangen en helpt bij het nemen van beslissingen en het in gang zetten ervan.

Voor wie is mentorschap?

Mentorschap biedt uitkomst wanneer:


  • Je zelf de nodige hulp en ondersteuning niet meer kunt regelen;
  • Een belangrijke naaste wegvalt die veel regelde;
  • De zorg voor familie te zwaar of complex wordt.

Mentorschap Wageningen =

Kathy Haenen

Kettie, Kattie of zelfs Kaatie, mensen maken van alles van mijn naam … Maar eigenlijk spreek je het uit als Keetie.

Ruim 20 jaar werkervaring in de zorgsector hebben mij in 2021 geleid naar 
professioneel mentorschap.